Երկար ժամանակ է համագործակցում ենք MAME GARDEN բրենդի հետ։ MAME-ի մրգօղիները միանգամից իրենց ուրույն տեղը զբաղեցրեցին մեր շուկայում՝ ուղևորներին հնարավորություն
ընձեռելով հենց Դյութի Ֆրիներից ձեռք բերել հայկական անուշաբույր մրգօղիները: